| Contact | Route | Voorwaarden One PM | Partner login |
Home  | Project dienstverlening  | Wie is One PM  | Specials  | Partners  | Nieuws  |
 

Freelance ProjectManager


One PM biedt haar diensten aan als Freelance ProjectManager, maar wat is dat nou precies Freelance ProjectManager. Wikipedia meldt het volgende over freelance:

Freelance is een contractvorm waarbij een bedrijf of een individu zich verbindt om een prestatie te leveren voor een opdrachtgever. "Freelance" is geen juridisch bestaande term. Juridisch gaat het hier meestal om een 'overeenkomst van opdracht'. Er is dan ook geen sprake van een werkgever, uitsluitend van een opdrachtgever. Iemand die freelance opdrachten aanneemt, heet wel freelancer. Vaak worden freelancers ook aangeduid met 'zzp-ers', Zelfstandigen Zonder Personeel.

Waarom ben ik gaan Freelancen.

De belangrijkste reden voor mij om te gaan freelancen is volledige regie over mijn eigen carrière te krijgen. Ik geloof heilig in de combinatie leuk vinden en goed in zijn. Door te gaan freelancen ben ik tot zekere mate in staat zelf mijn opdrachten en opdrachtgevers te kiezen en daarmee dus te doen wat ik leuk vind en waar ik goed in ben. Met andere woorden een zo hoog mogelijk rendament uit de tijd die ik in mijn werk steek en dat daar zoveel mogelijk plezier aan beleven.
Sinds de start van One PM in januari 2007 heb ik dan ook een nieuw doel en dat is:

"Het assisteren van bedrijven bij de ontwikkeling of verbetering van hun internet activiteiten. Op de lange termijn wil ik een betrouwbare en inspirerende partner worden voor mijn tevreden klanten."


Voor mij persoonlijk is freelance de beste en leukste manier om hier invulling aan te geven.

Wat zijn de voordelen voor u en uw onderneming.

Een freelancer is zo ongeveer de meest flexibele- en snelle manier om aan gekwalificeerde krachten te komen om bijvoorbeeld mee te helpen in uw project. U kiest voor een persoon en niet voor een bedrijf. U heeft een probleem, ik los dat op. U heeft tijdelijk behoefte aan extra capaciteit of specialistische expertise, ik vul dat in. Zo makkelijk kan het gaan en zo puur kan het zijn en desgewenst op basis van duidelijke afspraken vooraf. U weet dus wat u in huis haalt en als u een goed gevoel heeft bij de persoon die u gaat helpen bij het oplossen van uw probleem, dan is een overeenkomst snel gesloten. What you see is what you get. One PM noemt dit puur en vindt dit dermate belangrijk dat het in alle communicatie naar voren komt. One PM, Puur Projectmanagement.
Naast deze flexibiliteit is een freelancer goedkoper dan een kracht via de gemiddelde detacheringsbureau's. U betaalt namelijk niet voor een accountmanagement apparaat, dure kantoor gebouwen, etc maar puur voor diegene die u aanneemt plus en beetje risico beheersing voor de freelancer zelf.

Freelance vooroordelen.

Er zijn in Nederland ongeveer 550.000 mensen die een boterham verdienen als zzp-er / freelance werknemer. Een freelancer heeft minimaal 3 opdrachtgevers per jaar nodig om zichzelf zelfstandige te mogen noemen van de belastingdienst. Dit betekent dat er per jaar meer dan 1.6 miljoen ervaringen opgedaan worden met deze vorm van samenwerking. Hier zitten ook ongetwijfeld slechte ervaringen bij, maar laat u hierdoor niet leiden. Vraag om referenties van degene aan wie u de opdracht gunt en zoek even via het internet op de naam van de betreffende freelancer. Dit geeft u van te voren meer zekerheid met wie u zaken doet.
Hier onder volgen nog een aantal vooroordelen en hoe One PM daar een antwoord op tracht te geven.

"Al die verschillende eenmanszaakjes met al die verschillende voorwaarden en condities bezorgen mijn administratie handen vol met werk."

One PM is met een beperkt aantal kwalitatief hoogwaardige partners een samenwerking aangegaan. Wilt u om bovenstaande reden geen zaken doen met freelancers dan is de makkelijkste manier om via een van deze partners een overeenkomst aan te gaan. Deze partners hebben stuk voor stuk een netwerk van freelancers of vaste krachten waar u ook voor andere expertises terecht kunt. Heeft One PM eenmaal via een partner voor u gewerkt dan zult u One PM niet via een omweg nogmaals tegen komen als u dat niet wil. Eenmaal via een partner aangeboden dan blijft One PM trouw aan deze relatie. Uw voordeel is dat u voor al uw freelancers met 1 partij te maken heeft.

"Zo'n freelancer is alleen. Als er iets mis gaat kan ik nergens mijn schade op verhalen"

One PM is alleen en blijft dat ook. Toch tracht One PM u zoveel mogelijk helderheid te bieden. Naast de standaard aansprakelijkheidsverzekering heeft One PM een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Veel aansprakelijkheidsverzekeringen sluiten namelijk schade veroorzaakt door advies uit, en beperken zich tot het vergoeden van materiele schade. Mocht u schade leiden door het handelen van One PM dan is One PM daar voor verzekerd. Op verzoek is deze polis voor opdrachtgevers in te zien. Vraag er gewoon even om. Het allerbeste blijft natuurlijk het voorkomen van schade, en daarom maakt One PM altijd heldere afspraken over rapportage en beslismomenten waardoor u als opdrachtgever vroegtijdig alle informatie heeft en de mogelijkheid krijgt om bij te sturen waar noodzakelijk.

"Zo'n freelancer is alleen. Als hij ziek wordt kan ik zelf weer op zoek naar een nieuwe kracht."

Het is algemeen bekend dat het ziekteverzuim onder zelfstandigen vele malen lager is dan bij werknemers in loondienst. U loopt gemiddeld dus sowieso minder risico. Mocht het toch gebeuren dat One PM langere tijd niet aan haar verplichting kan voldoen door wat voor redenen dan ook, dan zal One PM zorgdragen voor geschikte vervanging via 1 van de partners van One PM.

Mocht u als opdrachtgever vragen hebben over freelancen of als collega (beginnend) freelancer ervaringen willen uitwisselen, neem dan contact met me op via het contactformulier. Ik help u graag verder.
 
One PM specials
Populaire termen uitgelegd in begrijpelijke taal en in het juiste perspectief geplaatst. Doe er uw voordeel mee, en kijk wat het voor uw organisatie kan betekenen.


© One PM 2009
I am one, I am PM
Projectmanagement is mensenwerk!
"ProjectManagement
           is mensenwerk"
One PM, Puur ProjectManagement