| Contact | Route | Voorwaarden One PM | Partner login |
Home  | Project dienstverlening  | Wie is One PM  | Specials  | Partners  | Nieuws  |
 

PRINCE2 ProjectMethodiek.


Pagina 2 van 2
Het ontstaan van PRINCE2.

PRINCE2 is een Engelse methode, die ontstaan is door het bundelen van praktijk ervaringen (zogenaamde best-practices). OGC (the Office of Government Commerce), voorheen bekend als CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) is eigenaar van de methode. PRINCE kwam in 1989 op de markt en is in 1996 verbeterd en uitgebreid tot PRINCE2. PRINCE was primair bedoeld voor ICT-projecten. PRINCE2 is algemener toepasbaar, en wordt in steeds meer sectoren naast de ICT gebruikt. In 1997 is PRINCE2 door Pink Elephant in Nederland geintroduceerd.
In 2002 en 2005 zijn er updates geweest met de nieuwste inzichten in best practices.

Kenmerken

PRINCE2 ziet als grondbeginselen van goed projectmanagement:
 • Een project is een eindig proces met een duidelijk begin en eind.
 • Projecten moeten altijd worden beheerst om succesvol te zijn.
De belangrijkste kenmerken van PRINCE2 zijn:
 • Business Case:
  Zakelijke rechtvaardiging van het project (welke voordelen heeft het project voor de organisatie, in hoeverre draagt het project bij aan de bedrijfsdoelstelling, wegen de opbrengsten van het project op tegen de kosten ervan).
 • Product Based Planning:
  Een planning die gebaseerd is op de producten die (tussentijds en aan het eind) opgeleverd moeten worden.
 • Organisation:
  Gedefinieerde organisatiestructuur voor het project (projectmanager, opdrachtgever, stuurgroep, enz.).
 • Stages:
  Beheersbare en Controleerbare managementfasen.
 • Management by Exception:
  De stuurgroep (Project Board) komt alleen bij elkaar als dat echt nodig is.

De methodiek bestaat uit 8 processen, 8 componenten en 3 technieken. Het uitgangspunt van deze methode is dat beslissingsbevoegden alleen bij elkaar komen als het project buiten de vooraf gestelde limieten qua doorlooptijd of investering dreigt te gaan. Onderstaande figuur geeft de relatie tussen de verschillende processen weer. De groene processen worden eenmaal doorlopen, de bruine processen worden voor elke fase eenmaal doorlopen en de blauwe op gezette tijden wanneer noodzakelijk. Een Project kan bestaan uit meerdere fasen bestaan en een fase kan bestaan uit meerdere producten. Het proces "directing a project" is het stuur van het project. Hier worden beslissingen genomen door de stuur groep (Project Board) en kan ten allen tijden besloten worden het project te stoppen.
PRINCE2 Methodiek en Processen
 
One PM specials
Populaire termen uitgelegd in begrijpelijke taal en in het juiste perspectief geplaatst. Doe er uw voordeel mee, en kijk wat het voor uw organisatie kan betekenen.


One PM 2009
I am one, I am PM
Projectmanagement is mensenwerk!
"ProjectManagement
           is mensenwerk"
One PM, Puur ProjectManagement